SIGNAL HVER-
DAGER
LØR-
DAGER
HELGE-
DAGER
Revelje Revelje - "stå opp"-signal 0600 0600 0800
Frokost Frokost 0700 0700 0845
Lang tone Lang tone - nytt signal om 5 min 0725 0725 0925
Lang tone Oppstilling - klargjøring og avlevering av troppene til tjeneste etter dagseddel 0730 0730 0930
Lang tone Innrykking - pause i tjenesten 1200 1300  
Lang tone Lunch - signal og oppstilling 1215 1315 1315 Middag lørdag og helgedag
         
Lang tone Lang tone - signal om tjeneste om 10 min 1250    
Oppstilling Oppstilling - tjeneste etter dagseddel 1300    
Innrykking Innrykking - dagens tjeneste er slutt 1700    
Middag Middag - signal og oppstilling 1730 1815 1815 Aftens lørdag og helgedager
         
Vaktombytte Vaktombytte - nytt vaktmannskap går på 1930 1930 1930
Tappenstrek Tappenstrek - varsler avslutning av dagen 2145 2245 2145
Rosignal Rosignal - lys skal slukkes og mannskapene går til sengs 2200 2300 2200
Lang tone Lang tone - stille 2215 2315 2215
         
Alarm Alarm - alle mann til sine poster      
Flaggappell Flaggappell - signal ved flaggheising og flaggfiring Egen tidslinje etter soloppgang og solnedgang